Kategoria : Polityka Antynarkotykowa

Przegląd leków dostępnych bez recepty, załącznik I do dyrektywy w sprawie leków

Przegląd leków dostępnych bez recepty, załącznik I do dyrektywy w sprawie leków

Przepisywanie leków dostępnych tylko w aptece i wydawanych bez recepty (OTC) jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli leki te są uważane za standardową terapię w leczeniu poważnych chorób.

Dyrektywa narkotykowa § 12-14

Dyrektywa narkotykowa § 12-14

Informacje na temat wyłączeń recepty w podaży leków i wszystkich dozwolonych wyjątków.

Dyrektywa w sprawie leków, załącznik II Leki związane ze stylem życia

Dyrektywa w sprawie leków, załącznik II Leki związane ze stylem życia

W załączniku II do dyrektywy w sprawie leków wymieniono produkty lecznicze, których głównym celem jest poprawa jakości życia. Dlatego nie można ich przepisać na koszt ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV).

Wytyczne dotyczące produktów leczniczych Aneks IV Informacje dotyczące terapii

Wytyczne dotyczące produktów leczniczych Aneks IV Informacje dotyczące terapii

Dodatek IV zawiera informacje terapeutyczne dotyczące regulacji ekonomicznych. Dotyczy to w szczególności nowych, najczęściej drogich leków.

Ograniczenia i wyłączenia z dyrektywy w sprawie leków, załącznik III do rozporządzenia

Ograniczenia i wyłączenia z dyrektywy w sprawie leków, załącznik III do rozporządzenia

Załącznik III do dyrektywy w sprawie leków zawiera przegląd wszystkich istniejących ograniczeń w przepisywaniu i wyłączeń w dostawach produktów leczniczych.

Załącznik VI do dyrektywy w sprawie leków poza oznakowaniem

Załącznik VI do dyrektywy w sprawie leków poza oznakowaniem

Załącznik VI do wytycznych dotyczących leków zawiera informacje na temat możliwości przepisywania zatwierdzonych leków w niezatwierdzonych obszarach zastosowania.

Załącznik V Dyrektywy w sprawie produktów leczniczych. Wyroby medyczne dostępne na receptę

Załącznik V Dyrektywy w sprawie produktów leczniczych. Wyroby medyczne dostępne na receptę

W Załączniku V znajdziesz informacje o wyrobach medycznych, które mogą być przepisane zgodnie z sekcją 28 AM-RL.

!-- GDPR -->