Recepta BTM w klinice

Recepta na BTM w klinice - formularz zgłoszeniowy BTM

Przepisywanie środków odurzających na potrzeby oddziału odbywa się na formularzach wniosków o środki odurzające. Formularze zgłoszeniowe BTM są wydawane tylko lekarzom, dentystom i weterynarzom, którzy prowadzą szpital lub oddział szpitalny. Menedżerowie ci mogą jednak przekazywać formularze zgłoszeniowe BTM w ramach swojego obszaru organizacyjnego - np. Na oddziale. Jednak transfer ten musi być wewnętrznie udokumentowany.
Ponadto formularze zgłoszeniowe BtM są wydawane lekarzom zatrudnionym przez służby ratownicze, a także lekarzom / dentystom prowadzącym, jeżeli przydzielone im łóżka są przestrzennie i organizacyjnie oddzielone od innych pododdziałów.
Jeżeli lekarz uprawniony do żądania formularzy BtM odejdzie, może przekazać pozostałe formularze BtM swojemu następcy w tej placówce; przekazanie musi zostać udokumentowane wewnętrznie.
Oryginał protokołu zdawczo-odbiorczego pozostaje w aktach lekarza przechodzącego na emeryturę. Następujący lekarz przyjmuje kopię do swoich akt. W tym samym czasie następca przesyła niezamówione formularze pierwszego wniosku o formularze BtM do Federalnej Agencji Opium w celu zapewnienia możliwości otrzymania kolejnych formularzy BtM. Do czasu pracy w szpitalu, lekarz przepisujący jest zobowiązany do przechowywania kopii (każda część III) wystawionych, ewentualnie części I-III, nieprawidłowo napisanych formularzy zgłoszeniowych BtM przez 3 lata - od daty wystawienia. W przypadku zaniechania prowadzenia działalności przed upływem trzyletniego okresu odpisy pozostają u następcy w szpitalu. Zaś egzemplarze u następcy w szpitalu.

!-- GDPR -->