Kategoria : Emaprac-Zmiany-Of-Produktu Informacyjnego

Pojedyncza ocena PSUR (PSUSA)

Pojedyncza ocena PSUR (PSUSA)

Jako pojedyncza ocena PSUR (PSUSA), ocena PSUR przeprowadzona przez Komitet ds.Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) dla substancji czynnych / kombinacji substancji czynnych, które znajdują się na liście EURD EMA

!-- GDPR -->