Zalecenie zatwierdzenia brodalumabu w łuszczycy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Lek Kyntheum 210 mg s.c. jest roztworem do wstrzykiwań stosowanym w leczeniu łuszczycy plackowatej u dorosłych pacjentów. Brodalumab jest pierwszym w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które selektywnie wiąże się z receptorem A interleukiny 17 (IL-17-RA). Wiązanie z receptorem o wysokim powinowactwie blokuje aktywność biologiczną różnych prozapalnych cytokin IL-17, które odgrywają ważną rolę w łuszczycy.

Zalecenie zatwierdzenia jest poparte wynikami trzech badań klinicznych AMAGINE-1, AMAGINE-2 i AMAGINE-3, w których łącznie wzięło udział 4373 pacjentów z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Skutki uboczne brodalumabu

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są bóle stawów, bóle głowy, zmęczenie, biegunka i ból jamy ustnej i gardła.

Prawa marketingowe

Na obszarze europejskim LEO Pharma posiada wyłączną licencję marketingową na brodalumab, który został zarejestrowany w EMA pod nazwą handlową Kyntheum.

!-- GDPR -->