List informacyjny Clexane

Do tej pory istniały znaczące różnice w informacjach o produkcie wymienionych poniżej, dlatego w dniu 15 grudnia 2016 r. CHMP wydał zalecenie dotyczące informacji o produkcie Clexane® ze zharmonizowanymi informacjami dotyczącymi skuteczności i bezpieczeństwa dla wszystkich krajów UE. Zaktualizowano informacje o sile leku, zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz zalecenia dotyczące stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. W przyszłości moc substancji czynnej enoksaparyny sodowej zostanie wymieniona w jednostkach międzynarodowych (IU) aktywności anty-Xa, a także we wcześniej stosowanych informacjach w miligramach (mg). Ma to na celu uniknięcie błędów w leczeniu spowodowanych nieprawidłowymi dawkami, które mogą prowadzić do zakrzepicy lub ciężkiego krwawienia.

Rozszerzono i ujednolicono zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu ZŻG i ZP. Dokładne zalecenia można znaleźć w liście informacyjnym.

Z informacji o produkcie usunięto wcześniej wspomniane w niektórych państwach członkowskich UE przeciwwskazanie dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml / min). Niemniej jednak Clexane powinien być zalecany tylko u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml / min) w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów podczas hemodializy, ponieważ dotychczas brakowało doświadczenia w tej grupie pacjentów.

!-- GDPR -->