Hydroksychlorochina: ryzyko poważnych skutków ubocznych w leczeniu COVID-19

Wiadomo, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą powodować zaburzenia rytmu serca. Mogą się one nasilić, gdy leczenie jest połączone z innymi lekami, które mogą powodować podobne skutki uboczne w sercu. Należą do nich na przykład antybiotyk azytromycyna.

Według Europejskiej Agencji Leków (EMA) ostatnie badania wykazały poważne, w niektórych przypadkach śmiertelne, zaburzenia rytmu serca spowodowane chlorochiną lub hydroksychlorochiną. Niedawno opublikowane badanie (Lane i wsp. 2020) wskazuje na zwiększone ryzyko sercowych działań niepożądanych i zwiększoną śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w przypadku stosowania hydroksychlorochiny z azytromycyną.

Stosowanie hydroksychlorochiny i chlorochiny

Hydroksychlorochina jest obecnie zarejestrowana w leczeniu malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych. Niezarejestrowane hydroksychlorochina i chlorochina są stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19 w ramach trwającej pandemii i są poddawane badaniom klinicznym. Jednak dane kliniczne są nadal bardzo ograniczone i niejednoznaczne. W kontekście COVID-19 leki te najlepiej stosować w badaniach klinicznych.

Obu składników aktywnych nie wolno nigdy stosować bez recepty i bez nadzoru lekarza.

Efekty uboczne nasilają się wraz z wyższymi dawkami

Oprócz działań niepożądanych, które wpływają na serce, hydroksychlorochina może powodować zaburzenia czynności wątroby i nerek. Inne znane działania niepożądane to uszkodzenie komórek nerwowych (prowadzące do napadów padaczkowych) i hipoglikemia.

Chociaż poważne skutki uboczne mogą wystąpić nawet przy zalecanych dawkach, ryzyko takich skutków ubocznych ponownie wzrasta, gdy stosowane są wyższe dawki.

Dotyczy to w szczególności zaburzeń przewodzenia elektrycznego bodźców w sercu, które zaburzają rytm serca (wydłużenie odstępu QT).

Lekarze muszą uważnie monitorować pacjentów

  • Uważnie obserwuj pacjentów z COVID-19, którzy otrzymują chlorochinę lub hydroksychlorochinę.
  • Należy wziąć pod uwagę istniejące wcześniej choroby serca, które mogą zwiększać podatność pacjentów na zaburzenia rytmu serca.
  • Należy rozważyć monitorowanie EKG przed rozpoczęciem terapii oraz regularnie w jej trakcie.
  • Należy dokładnie rozważyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza przy wyższych dawkach.
  • Leczenie chlorochiną lub hydroksychlorochiną w połączeniu z innymi lekami, takimi jak azytromycyna, które mogą powodować podobne skutki uboczne na serce, wymaga dokładnej oceny korzyści i ryzyka.

Zgłoś podejrzane skutki uboczne

Pacjenci i pracownicy służby zdrowia proszeni są o zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych. BfArM prosi o zgłaszanie skutków ubocznych online, o ile to możliwe:

  • Dla przedstawicieli zawodów medycznych możliwy jest cyfrowy raport o skutkach ubocznych poprzez raporty o skutkach ubocznych sporządzane przez przedstawicieli zawodów medycznych.
  • Dla pacjentów dostępny jest również portal zgłoszeniowy online, który w przyjazny i intuicyjny sposób prowadzi użytkownika przez proces zgłaszania skutków ubocznych: zgłaszanie skutków ubocznych przez obywateli i pacjentów.

Te dwa portale to jedyne internetowe oferty rejestrowania skutków ubocznych opracowane i obsługiwane w Niemczech przez odpowiedzialne władze BfArM i Paul-Erhlich-Institut (PEI).

Może Cię również zainteresować

Zmiany informacji technicznych i informacji dla użytkownika - listopad 2020 r

13 stycznia 2021 r. - W listopadzie 2020 r. Zalecono zmiany w informacjach o produkcie i informacjach o opakowaniach kapecytabiny, chlorochiny, hydroksychlorochiny i pembrolizumabu.

Zaburzenia psychiczne związane z chlorochiną i hydroksychlorochiną

30.11.2020 - Należy zaktualizować informacje o produktach leczniczych zawierających chlorochinę lub hydroksychlorochinę. Powodem jest ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i zachowań samobójczych podczas korzystania z niego.

Ostrzeżenie przed łączeniem Remdesivir z hydroksychlorochiną

19.06.2020 - FDA ostrzega przed połączeniem potencjalnych leków COVID-19 remdesivir i hydroksychlorochiny / chlorochiny.

FDA cofa awaryjne zatwierdzenie hydroksychlorochiny

16.06.2020 - FDA cofnęła zatwierdzenie awaryjne (EUA) dla leków przeciw malarii, chlorochiny i hydroksychlorochiny dla COVID-19.

Profilaktyka poekspozycyjna hydroksychlorochiną nieskuteczna

9 czerwca 2020 r. - Po ekspozycji na SARS-CoV-2 hydroksychlorochina nie zapobiegała infekcji, jeśli została połknięta w ciągu 4 dni od ekspozycji.

WHO przerywa badanie z hydroksychlorochiną

06.04.2020 - Z powodu negatywnych wyników WHO anulowała grupę hydroksychlorochiny w badaniu Solidarity.

!-- GDPR -->