Pozytywne wyniki badania Tagrisso Badanie AURA3

Dane z badania AURA3 pokazują, że ozymertynib poprawia medianę przeżycia wolnego od progresji (PFS) o 5,7 miesiąca - ponad dwukrotnie w stosunku do poprzedniego standardu. Jednocześnie ryzyko progresji choroby jest zmniejszone o 70 procent w porównaniu ze standardową chemioterapią. Pacjenci z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego również odnoszą korzyści z leczenia ozymertymibem; wskaźnik przeżycia bez progresji choroby w grupie Tagrisso wyniósł 8,5 miesiąca w porównaniu z 4,2 miesiąca w chemioterapii opartej na związkach platyny.

„Ponieważ rak płuc jest typem raka, który najczęściej przenosi się do mózgu, bardzo zachęcające jest to, że TAGRISSO radzi sobie dobrze u pacjentów z przerzutami do OUN, którzy często mają szczególnie złe rokowania” - powiedział Sean Bohen, wiceprezes wykonawczy Global Medicines Development i Chief Medical Officer w AstraZeneca.

Dr. Vassiliki A.Papadimitrakopoulou z University of Texas, USA podkreśla, że ​​wyniki badania AURA3 są nie tylko istotne statystycznie, ale także klinicznie, ponieważ jest to pierwszy przypadek zastosowania leku celowanego, takiego jak ozymertynib, u pacjentów z Guz z mutacją T790M prowadził do wydłużenia PFS w porównaniu z chemioterapią skojarzoną opartą na związkach platyny.

Znaczenie danych AURA3 dla Niemiec

AstraZeneca zaprzestała sprzedaży TAGRISSO® 1 grudnia 2016 r. Federalna Komisja Mieszana (G-BA) wcześniej nie uznała żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania leku na raka płuc. Ta decyzja jest ograniczona do połowy 2017 roku. Producent przedłoży teraz nową dokumentację korzyści opartą na nowo opublikowanych danych AURA3 w celu sprawdzenia oceny korzyści. Dr. Karl Matussek, wiceprezes ds. Onkologii w AstraZeneca wyjaśnia: „Pozytywne dane z badań ponownie pokazują, że TAGRISSO może znacznie poprawić rokowanie pacjenta i jest pilnie potrzebny w leczeniu NSCLC”.

Substancja czynna ozymertynib pozostaje zatwierdzona w Niemczech i jest dostępna w innych krajach europejskich.

!-- GDPR -->