Aplikacja regulacyjna dla wzmacniaczy Comirnaty

Przedstawione dane obejmują wyniki trwającego badania klinicznego, w którym około 300 zdrowych osób dorosłych otrzymało dawkę przypominającą około 6 miesięcy po drugiej dawce. Po dokonaniu przeglądu CHMP podejmie decyzję, czy aktualizacje informacji o produkcie są właściwe. Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna przekazała już EMA dane dotyczące swojej szczepionki COVID-19.

Wyniki oczekiwane w ciągu najbliższych kilku tygodni

Wynik przeglądu jest oczekiwany w ciągu najbliższych kilku tygodni, o ile nie będą wymagane dodatkowe informacje od firm, o czym EMA informuje w swoim komunikacie prasowym. Oddzielnie EMA ocenia również dane literaturowe dotyczące szczepień przypominających trzecią dawką szczepionki mRNA (Comirnaty lub SpikeVax) u pacjentów z ciężkim upośledzeniem odporności.

Szczepienie przypominające nie jest zalecane dla populacji ogólnej

EMA i europejski organ ochrony zdrowia ECDC wcześniej podkreśliły swoje obecne stanowisko w sprawie konieczności szczepień przypominających koronami w osobnym komunikacie. Jak dotąd oba organy nie widzą dowodów na ogólne odświeżenie dla osób z podstawowymi szczepieniami.

Doradztwo w zakresie przeprowadzania szczepień pozostaje „przywilejem krajowych grup doradczych ds. szczepień (NITAG) prowadzących kampanie szczepień w każdym państwie członkowskim UE”, kontynuowała EMA. W Niemczech jest to Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO). Jak dotąd nie ma jednak rekomendacji STIKO dotyczących szczepień przypominających. Jednak nadal oczekuje się tego na wrzesień.

!-- GDPR -->