Czerwona dłoń List Maxipime (Cefepime)

W porozumieniu z Federalnym Instytutem Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM), Bristol-Myers Squibb zwraca uwagę na konieczność dostosowania dawki Maxipime (substancji czynnej cefepime) u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny ≤ 50 ml / min zgodnie ze specyfikacją w informacji o produkcie.

To przypomnienie jest oparte na ostatnich doniesieniach o poważnych neurologicznych skutkach ubocznych z niektórych krajów europejskich.

streszczenie

  • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 50 ml / min) są narażeni na poważne neurologiczne działania niepożądane, zwłaszcza ryzyko encefalopatii.
  • Większość przypadków wystąpiła u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, którzy otrzymywali cefepim w dawce większej niż zalecana (zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku).
  • Objawy neurotoksyczne, w tym encefalopatia, ustępują po odstawieniu cefepimu i (lub) hemodializy. Ale były też przypadki śmiertelne. Dlatego dawkę należy dostosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 50 ml / min).
  • W przypadku łączenia cefepimu z potencjalnie nefrotoksycznymi antybiotykami (takimi jak aminoglikozydy) lub wysoce skutecznymi lekami moczopędnymi, należy dokładnie monitorować czynność nerek.
  • W przypadku wystąpienia lub nasilenia zaburzeń neurologicznych należy wziąć pod uwagę możliwość przedawkowania cefepimu. Rozpoznanie można potwierdzić, określając stężenie cefepimu w osoczu.

!-- GDPR -->