Europejska Agencja Leków (EMA)

EMA zapewnia naukową ocenę, monitorowanie i przegląd bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych w UE. Do jego najważniejszych zadań należy zatwierdzanie i monitorowanie leków w UE. Firmy występują do niej o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które następnie wydaje Komisja Europejska. Jeśli zostanie zatwierdzony, lek może być sprzedawany w całej UE i EOG. Biorąc pod uwagę szeroki zakres procedury scentralizowanej, większość leków sprzedawanych w Europie jest dopuszczona przez EMA. Obecnym dyrektorem EMA jest irlandzki farmaceuta Emer Cooke.

Struktura

EMA jest zarządzana przez 36-osobową Radę Dyrektorów. Członkowie nie reprezentują żadnego rządu, organizacji ani przemysłu. Rada Zarządzająca decyduje o budżecie EMA i przyjmuje roczny program prac. Dyrektor wykonawczy Agencji odpowiada za bieżące operacje, zasoby ludzkie i opracowanie rocznego programu prac. EMA posiada siedem komitetów naukowych i kilka grup roboczych, w których biorą udział tysiące ekspertów z całej Europy.

metoda pracy

EMA ściśle współpracuje z krajowymi organami regulacyjnymi w krajach UE oraz z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia Komisji Europejskiej. To partnerstwo tworzy Europejską Sieć Regulacji Leków.Prowadzi dialog z pacjentami, pracownikami służby zdrowia i uczelniami. Współpracuje również ze swoimi siostrzanymi agencjami, w tym Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Jej komitety naukowe wydają niezależne zalecenia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt w oparciu o wszechstronną naukową analizę danych. Agencja publikuje jasne i bezstronne informacje o lekach i ich zatwierdzonych zastosowaniach.

!-- GDPR -->